Subsidie & financiering

A-label

Verduurzamen van woningen en bedrijfspanden

Dankzij de verschillende groene leningen en subsidies met gunstige voorwaarden, wordt het verduurzamen ineens wel heel aantrekkelijk.

Tevens verdient u het bedrag dat u investeert ook weer terug, soms al binnen een paar jaar. Het gevolg is dat u structureel bespaart op uw energierekening. Met dat geld kunt u andere leuke activiteiten doen.

Financiering van energiebesparing

Groene of duurzame lening afsluiten

De Duurzaamheidlenings en energiebespaarlening zijn voorbeelden van leningen die de overheid verstrekt voor het verduurzamen van woningen. Een pluspunt is dat uw maandelijkse aflossing lager is dan wat u bespaart. Met de gunstige rente, lage afsluitkosten en fiscaal aftrekbare rente zijn de voorwaarden ook erg prettig.

Meer weten? Kijk dan eens op de website van het stimuleringsfonds volkshuisvesting

Hypotheek

Het is ook een idee om de kosten voor energiebesparende maatregelen te financieren met een hypotheek. Dat heeft te maken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), fiscaal voordelige aflossingsvormen, de gewijzigde acceptatiecriteria en de lage hypotheekrente. Houd er rekening mee dat hier haken en ogen aan kunnen zitten. Uw hypotheek verstrekker kan u hierbij helpen.

Bedrijfslening

Ook voor bedrijven zijn er speciale regelingen om de kosten voor energiebesparende maatregelen te financieren. Hiervoor geld wel dat dat het bedrijfspand minimaal naar een C-label moet worden verduurzaamd. In 2023 dienen alle bedrijfspanden van minimaal een NTA 8800 C-label te zijn voorzien. Hoe hoger de labelsprong, hoe gunstiger de regelingen zijn. Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende fiscale voordelen en subsidies, zoals de Energie Investerings Aftrek (EIA), Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu investeringen (Vamil) en de Subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE++).

Subsidie

Dankzij subsidie wordt het nemen van energiebesparende maatregelen een stuk aantrekkelijker.

Wij weten welke subsidies er zijn en welke van toepassing zijn op uw situatie. Met het aanvragen van subsidies en financiering helpen wij u uiteraard graag.

Subsidies 2021

Op dit moment krijgt u bijvoorbeeld subsidie op de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Tevens kunt u in aanmerking komen voor een landelijke subsidie voor isolerende maatregelen, die betrekking hebben op de thermische schil van uw woning. Denk hierbij aan spouw- en bodemisolatie, dakisolatie en HR++ glas. Wij informeren u hier graag over.

Wilt u meteen kijken welke subsidie regelingen er zijn? Kijk dan op de website van de RVO of op de subsidiewijzer om ook de lokale regelingen te bekijken.